“SeaSensations: experimenta amb tots els teus sentits”

“SeaSensations: experimenta amb tots els teus sentits”

 

Què és SeaSensations?

SeaSensations és una innovadora exposició, interactiva, multisensorial i immersiva en la qual el públic podrà dimensionar per primera vegada la immensitat, diversitat i particularitats de l’univers dels microorganismes marins a través de la manipulació i comparació de models de microorganismes amb elements quotidians com a referència.

SeaSensations obre una porta a un nou univers, i ofereix als espectadors, per primera vegada, una perspectiva per descobrir la dimensió espacial dels milions de microorganismes de plàncton que es troben en una  gota d’aigua de mar, i els quals són invisibles a la nostra vista. La finalitat és representar les imperceptibles dimensions, abundàncies i característiques de l’univers dels microorganismes marins perquè l’usuari per si mateix senti, imagini i interioritzi les dimensions d’aquestes escales. L’exposició convida al públic a explorar els nous paradigmes en microbiologia marina, per despertar la seva curiositat, entendre’ls i valorar-los críticament. Així mateix, permet fer reflexionar al públic sobre les funcions de l’ecosistema marí i la interacció amb els humans. Actualment, aquest treball central d’investigació  es porta a terme a l’Institut de Ciències de la Mar de l’CSIC (ICM-CSIC), centre líder internacionalment en investigació marina.

Els objectius de l’exposició SeaSensations són:

  • Obrir a la societat en general, una porta a l’univers invisible i pràcticament desconegut dels microorganismes marins, i mostrar des d’una nova perspectiva el seu immens potencial com a font de nous coneixements.
  • Mostrar i apropar a TOTS els públics, i especialment aquells més allunyats de la ciència o amb dificultats per accedir a les activitats de divulgació científica, la important tasca investigadora en microorganismes marins i les connexions que es generen entre ells per part del investigadors de primera línia de l’Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC).
  • Implicar col·lectius en risc d’exclusió, com persones amb discapacitat visual, en una experiència única i universal, que des de la percepció, el contacte directe, la manipulació i la imaginació, permet al participant afermar conceptes científics i realitats molt difícils d’assimilar amb els mètodes convencionals.
  • Aconseguir una experiència que promogui l’anàlisi del participant mitjançant l’estimulació dels seus sentits, que generi l’atmosfera necessària perquè el participant pugui establir els seus propis vincles amb l’univers dels microorganismes marins i, a partir de la transmissió d’emocions, crear consciència de la seva importància i immensitat.
  • Enviar un missatge al públic, tant en la forma com en el contingut: no hi ha éssers insignificants o menys importants; si veiem més enllà de la superfície, podem descobrir habilitats, virtuts i particularitats que ens fan a TOTS excepcionals.

¿Per què SeaSensations?

L’ONU ha proclamat el període 2021-2030 com el Decenni Internacional de les Ciències Oceàniques pel desenvolupament sostenible -cap a l’oceà que necessitem pel futur que volem. Ens avancem al temps amb una proposta que genera consciència social sobre la importància de preservar els mars i l’ús que li volem donar. Tenim una societat que utilitza el mar per a moltes finalitats (transport, oci, turisme, etc.), amb impactes poc  coneguts, i això fa que aquest ecosistema sigui molt vulnerable a les accions dels humans.

Per què explicar la mida dels microorganismes, si no els veiem? Els oceans són la font de la meitat de l’oxigen del planeta, controlen l’equilibri de temperatures, amaguen incomptables formes de vida que encara desconeixem i que ens poden resultar extraordinàriament útils, generen una part molt important de l’aliment que consumim i són el que fan que el nostre planeta sigui com és. Tot això és, en gran part, gràcies als microorganismes marins. Només cal mirar-los i identificar-los per saber quin paper juguen en l’ecosistema, ja que entendre com funciona l’oceà porta a tenir cura d’ell. En el cas dels microorganismes marins, la importància de la mida assumeix un caràcter extraordinari, perquè diferències minúscules de mida i de forma condicionen un ampli ventall de conseqüències en la seva diversitat, complexitat, distribució espacial i temporal i  estratègia de vida. El mateix estudi científic d’aquests microorganismes està condicionat per la dimensió dels mateixos.Aquest coneixement ens ajuda a entendre la seva importància en l’ecosistema marí, i ens permet dimensionar la seva funció que es troba al centre de les grans qüestions científiques actuals.

És vital donar una visió clara de la feina dels científics en el camp de l’ecologia microbiana marina, com la que es porta a terme a l’ICM, ja que és molt desconeguda per la gran majoria del públic. A més de totes les dificultats d’observació, el la majoria del públic es queda  allunyat dels laboratoris. Al no tenir accés fàcil a les imatges de l’univers microscòpic que hi ha a  l’oceà, fa que el públic no tingui una experiència prèvia.. No obstant això, la novetat dels conceptes sempre desperta la curiositat. Així, és fonamental crear empatia entre el ciutadà i aquest univers desconegut perquè tots puguem conèixer-lo, entendre’l i cuidar-lo.

SeaSensations convida al participant a reflexionar sobre les dimensions i el paper dels microorganismes marins en el funcionament de la biosfera.

Crèdits:

Direcció creativa, conceptualització i disseny: Roberto Torres, La Ciència Al Teu Món

Direcció científica i responsable del projecte: Esther Garcés, Institut de Ciències del Mar (CSIC)

Continguts i assessoria científica: Nagore Sampedro Roig i Albert Reñé. Institut de Ciències del Mar (CSIC).

Programació i desenvolupament tecnològic: Sebastián Jara

SeaSensations és un projecte de la l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) i La Ciència Al Teu Món,  amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació (FECYT) i la participació activa de l´Associació de Discapacitat Visual de Catalunya, la cooperativa d´inserció laboral Impulsem, l´Ajuntament de l´Ametlla de Mar, i l´empresa d´educació ambiental serveis marins Plàncton.