Quina quantitat d’aigua residual generen els aliments que consumeixes?

Quina quantitat d’aigua residual generen els aliments que consumeixes?

compraLes indústries necessiten l’aigua, de diferents maneres, per a dur a terme el seu procés productiu. S’utilitza per netejar, escalfar i refredar, per a generar vapor, per transportar substancies o partícules, com a dissolvent, i com a part constitutiva del propi producte.  A nivell mundial, el sector industrial utilitza el 22% de l’aigua dolça del planeta. I en països desenvolupats l’us industrial pot arribar a representar fins a un 59% de l’ús total d’aigua dolça.

En els països en vies de desenvolupament, el 70% de les aigües residuals industrials, és a dir, les aigües que es generen durant el procés productiu, son abocades sense cap tipus de tractament. Això provoca la contaminació dels recursos hídrics disponibles, dels quals depenem. El retorn d’aquesta aigua contaminada i sense el tractament adient al medi ambient representa un greu problema. L’aigua, al estar contaminada amb metalls pesants, partícules o agents químics, o com en el cas de l’industria alimentaria, matèria orgànica, fa que la qualitat de la massa d’aigua o del aqüífer que la rep es vegi afectada. Els nivells de toxicitat i la falta d’oxigen en l’aigua deterioren i aniquilen per complert la resta d’ecosistemes aquàtics com llacs, preses, estuaris riberencs i, fins i tot, als ecosistemes marins i costers, ja que la naturalesa del cicle del aigua fa que tots ells estiguin connectats. I per tant això ens afecta a tots.

Ets conscient de la quantitat d’aigua residual que han generat els productes que consumeixes a diari?

Les indústries que utilitzen mataries primes orgàniques son les que contribueixen més a  la contaminació de partícules orgàniques a l’aigua, i és el sector alimentari el que més contamina en aquest sentit. L’aportació del sector alimentari a la producció de contaminants orgànics  a l’aigua és d’un 40% als països desenvolupats i un 54% als països en vies de desenvolupament.

grafica_1

I nosaltres que estem fent al respecte?

Actualment, a Catalunya existeixen directrius que regulen el sanejament de les aigües residuals industrials com es el cas del PSARI- I de 2003, que tracta de millorar la qualitat dels abocaments industrials per tal d’eliminar o reduir la presencia d’aquests contaminants al medi ambient. Tot i ser bastant recent, els antecedents d’aquest programa son lleis aprovades a principis dels 90, derivades de la legislació estatal i europea.  Per tant, l’atenció a la qualitat de l’aigua i als abocaments de la industria és quelcom recent, però que cada vegada va sent més important per als organismes reguladors i per a la societat en general.

Tant les indústries que aboquen les seves aigües residuals al medi ambient com les que ho fan al clavegueram, estan obligades a complir la legislació vigent en matèria d’abocaments i, en especial, a ajustar-se als límits d’abocament establerts per a cada substancia contaminant. El tractament de les aigües que es duu a terme a les estacions depuradores municipals sovint no  es suficient, ja que no sempre te èxit.  Degut a aquest motiu, es necessari que les propies indústries disposin de tecnologies pel tractament i la gestió de les aigües residuals, ja que son requerides per reduir els contaminants generats durant el procés productiu fins als límits establerts.

Saps qué és la petjada hídrica?

petjadaActualment, degut a que l’aigua dolça ha esdevingut un recurs escàs,  mesurar i optimitzar el volum d’aigua que s’utilitza per produir un producte s’està convertint en una tendència de futur per a les empreses. El càlcul de tota l’aigua utilitzada durant el procés productiu s’anomena petjada hídrica. Aquesta petjada hídrica distingeix tres components: l’aigua blava, l’aigua verda i l’aigua gris. La petjada d’aigua blava és el volum d’aigua dolça consumida dels recursos hídrics del planeta. L’empremta d’aigua verda és el volum d’aigua evaporada dels recursos hídrics del planeta. I la petjada d’aigua gris, que és en la que ens hem centrat al principi de l’article, és el volum d’aigua contaminada que s’associa amb la producció dels béns i serveis. A continuació pots veure quina els la petjada hídrica dels aliments que consumeixes habitualment:

grafica_2

És responsabilitat de tots nosaltres, com a consumidors, exigir als fabricants que en els seus productes ens informin de la petjada hídrica d’aquests de manera que puguem escollir el producte més sostenible. Perquè som els consumidors que amb els nostres hàbits de consum  podem modificar la manera de fer de les indústries i fomentar un futur més sostenible.

Autor:  Sílvia Bailén;
Condorchem Envitech. condorchem@condorchem.com

Condorchem Envitech és una enginyeria aplicada al medi ambient pel sector industrial. La nostra tasca es centra en realitzar el projecte, disseny, construcció, muntatge, manteniment i subministrament de plantes i béns d’equip per tal de minimitzar de residus industrials.

Per dur a terme el nostre objectiu comptem amb un equip cientificotécnic, format concretament per disciplines tals com: la química, l’enginyeria química, l’enginyeria industrial i l’enginyeria mecànica. També comptem amb les millors tecnologies disponibles pel Tractament d’Aigües Residuals Industrials, Tractament d’Aigües Primàries i Tractament d’Aire.

Related Posts