Professors i Ciencia

 

RECURSOS EDUCATIUS DESCARREGABLES

 

Origen, diversitat i evolució dels homínids

Material didàctic sobre els últims descobriments sobre l’evolució comparada del genoma humà i de primats, els conceptes genètics/genòmics/evolutius necessaris per entendre aquesta recerca i les implicacions socials d’aquest coneixement per exemple en el camp de la conservació de la biodiversitat específicament dels grans simis.

Els investigadors responsables de la recerca a l’Institut de Biologia Evolutiva, han estat els encarregats de transmetre el coneixement, destacant la metodologia emprada i les conseqüències d’aquest coneixement en la societat actual.

Aquest material didàctic, s’ha dissenyat de forma conjunta entre La Ciència Al Teu Món, investigadors i professorat per la seva utilització a l’aula, per tal d’identificar els conceptes bàsics en els quals cal aprofundir per transmetre aquest coneixement de forma eficient.

En el desenvolupament d’aquests material, s’ha comptat amb el suport d’un comunicador per tal de fer el material didàctic més atractiu pels joves, a més de científicament rigorós i pedagògic.

L’objectiu d’aquest material és donar a conèixer la importància i la rellevància de la recerca que es desenvolupa actualment als centres de recerca a Catalunya, l’existència al nostre país de centres capdavanters en noves tecnologies, i proporcionar al professorat les eines necessàries per transmetre el coneixement més actual a l’aula.

DESCARREGAR

En aquest vídeo, en Tomàs Marquès, ens explica quina és la seva línia de recerca i quines han estat les seves motivacions.

===================================================================================

promo_Material_comas
Material educatiu descarregable

En David Comas i el seu equip The Human Genome Diversity Group a l’Institut de Biologia Evolutiva, estudien les rutes migratòries, mecanismes, causes i conseqüències de la diversitat genòmica actual de les poblacions humanes.

A partir de la seva recerca, l’equip de La Ciència Al Teu Món, ha desenvolupat un material educatiu  dins del programa “Professors i Ciència” 2014, amb David Comas (Human Genome Diversity Group) de l’Institut de Biologia Evolutiva, per tal d’explicar, conceptes de biologia evolutiva recurrents en la seva investigació a estudiants d’ESO i Batxillerat.

El power point està dividit en diferents blocs: l’origen dels éssers humans, les forces de l’evolució, la variabilitat genètica i exemples d’adaptacions genètiques. És un material flexible perquè permet als professors fer tota l’activitat seguida o, si ho prefereixen, ampliar algunes parts amb explicacions més detallades sobre alguns conceptes.

Durant el procés d’elaboració d’aquest material s’ha comptat amb la col·laboració de l’equip de The Human Genome Diversity Lab de l’IBE, en l’adaptació de continguts i supervisió del rigor científic. De l’equip de La Ciència Al Teu Món, en el disseny i desenvolupament dels materials educatius, la realització i guió dels vídeos, i la implementació de la proposta. També, vam comptar amb les idees, opinions i valoracions de professors. D’aquesta manera s’ha realitzat un procés de co-creació del material amb els professors per tal d’adaptar-lo a les seves necessitats.

El material consisteix en un power point interactiu, amb l’explicació dels conceptes i exemples il·lustrats de forma atractiva i entenedora. Es pot implementar a classe en una activitat en la qual els alumnes formen equips i participen en un joc responent a diverses preguntes basades en els conceptes explicats. S’ha realitzat una guia didàctica amb les instruccions i enllaços de referència i suport per al professor on s’inclouen totes les imatges i plantilles necessàries per a la implementació de l’activitat.

DESCARREGAR

En aquest vídeo, en David Comas i els seus estudiants de doctorat i Màster, ens expliquen quina és la seva línia de recerca, com és el seu dia a dia al laboratori i quines són les seves motivacions.

 

      FECYT

IBE SENCER COLOR   LCATM_bio