MUTACIONS

Igual que als còmics les mutacions confereixen poders als superherois, a la natura les mutacions a vegades confereixen als organismes poders extraordinaris d’adaptació.

Però, què és una mutació? Una mutació és una alteració o canvi en l’ ADN. El codi de l’ADN té quatre lletres o nucleòtids, A, T, C i G. Igual que en el llenguatge quan canviem una lletra podem canviar el significat de les paraules (per exemple GEL i CEL), o esbarriar-les (LEL, NEL no volen dir res), en l’ADN canvis o mutacions en un nucleòtid també poden modificar la informació codificada o anul·lar-la. Per exemple, el canvi d’una C per una T en una determinada regió del nostre ADN és la mutació que ens permet digerir llet durant tota la vida.

A més de canvis d’una sola lletra, en l’ADN es produeixen també altres tipus de canvis o mutacions com ara les causades pels elements mòbils. Els elements mòbils, o jumping gens, són fragments d’ADN que tenen l’habilitat de saltar d’una part a una altra del genoma provocant molts canvis.

Els canvis o mutacions en l’ADN, com ara els canvis d’un nucleòtid per un altre, o els canvis de fragments d’ADN d’un lloc a un altre del genoma, són l’origen de la VARIABILITAT.

Sabies que… a diferència de l’home, la majoria de mamífers no poden digerir llet quan són adults?

El canvi del nucleòtid C pel nucleòtid T en una regió propera al gen de la lactasa permet que aquest gen continuï sent actiu durant tota la nostra vida. Quan el gen de la lactasa està actiu podem digerir la lactosa present a la llet i en productes derivats de la llet, com ara el mató. Els científics pensen que els primers portadors d’aquest canvi en l’ADN van sobreviure millor en climes freds, on no es podia conrear a l’hivern; aquests van poder tenir més fills que no pas els que no portaven la mutació, i d’aquesta manera la mutació es va estendre entre la població al llarg de les generacions. Els científics han identificat fins a quatre canvis diferents en l’ADN del gen de la lactasa que ens permeten digerir-la i, per tant, alimentar-nos amb llet i els seus derivats. Haver identificat els canvis de l’ADN ens ha permès dissenyar tests genètics que possibiliten diagnosticar si una persona té intolerància a la lactosa de manera ràpida i no invasiva.

Sabies que… podem veure en colors degut a una mutació provocada per un element mòbil?

Els humans, juntament amb alguns altres primats, som els únics mamífers que tenim visió tricromàtica (vermell, verd i blau): tenim tres pigments anomenats opsines que ens permeten distingir els colors. Els científics han descobert que la duplicació dels gens de les opsines és deguda a un element mòbil.