Et fas una pregunta:

com s’adapten els organismes al seu ambient?

Hi ha moltes maneres de contestar-la, cadascuna amb els seus avantatges i inconvenients. Nosaltres fem servir la mosca de la fruita com a organisme model. Els organismes model són aquells que fem servir els científics al laboratori per fer experiments ja que:

  • Són fàcils de mantenir en el laboratori.
  • El seu cicle de vida és curt; per això no cal esperar gaire per veure canvis d’una generació a la següent.
  • Són petits i, per tant, podem mantenir un nombre elevat d’individus al laboratori i fer molts experiments.

Una altra característica interessant de la mosca de la fruita és que, a l’igual que els humans, és originària de l’Africà tropical i, per tant, en el passat només estava adaptada a viure en climes tropicals. Actualment, però, aquestes mosques es troben arreu del món: en climes tropicals, temperats i freds. Per tant, és raonable pensar que es devien produir molts canvis en l’ADN de la mosca de la fruita que li haurien permès adaptar-se a tots aquests ambients. Si aquestes adaptacions són molt freqüents serà més fàcil descobrir-ne algunes.

TORNAR  |  CONTINUAR