Et planteges una hipòtesi

Hi ha canvis o mutacions en l’ADN que han permès a les mosques adaptar-se als climes temperats. Si comparem l’ADN de les mosques que viuen en climes temperats amb l’ADN de les mosques que viuen en climes tropicals, podrem trobar aquests canvis.

 TORNAR  |  CONTINUAR