Extreus una conclusió

En comparar l’ADN de mosques de clima tropical amb l’ADN de mosques de clima temperat hem trobat tres elements mòbils (FBti0019627, FBti0019065 i FBti0018880) en freqüències elevades en poblacions de clima temperat (83%, 73% i 55%, respectivament). Probablement, els canvis produïts per aquests tres elements mòbils han permès a les mosques adaptar-se als climes temperats. Els científics sempre ens preguntem si l’atzar o altres hipòtesis poden explicar els nostres resultats. En aquest cas, ni l’atzar ni altres hipòtesis poden fer-ho i, per tant, podem concloure que la nostra hipòtesi és certa.

Aquests resultats ens plantegen noves preguntes: Com sé si aquests tres elements mòbils són adaptatius? Sabem per experiments que han fet altres investigadors que els elements mòbils poden afectar els gens que tenen al costat i a vegades aquests canvis són adaptatius.

El test dels elements mòbils

Posa’t a la pell d’un científic i tria una hipòtesi per continuar la teva investigació.
Start
Return
Shaded items are complete.
1
Return

TORNAR