Els Protagonistes

La major part de l’aigua al planeta és oceà. Dins d’aquest oceà les proporcions dels components del plàncton canvien si és un “mar blau” o un “mar verd” i això modifica el funcionament global de la xarxa tròfica.

Perquè a l’ecosistema l’important són les connexions.

El plàncton, el conjunt d’organismes que viuen en suspensió en la massa d’aigua. Les interaccions entre els organismes conformen la xarxa tròfica marina.

Esther Garcés
Investigadora Principal a l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC),
i Directora Científica de “SeaDance, Keep the Rhythm!”


Bacteris

La majoria dels bacteris marins són heteròtrofs, i fan un paper de re-processament de la matèria orgànica. Però, a la vegada, també hi ha bacteris autòtrofs que són els responsables d’una gran part de la producció de matèria orgànica al mar. Els cianobacteris són un dels grups més abundants del planeta i la seva diversitat és molt elevada.

Flagel·lats

El nom de flagel·lat s’aplica a un gran nombre d’organismes molt diferents entre si. Es caracteritzen  per la presència d’un o més flagels llargs en una o en totes les fases del seu cicle vital. Els de vida lliure abunden en les aigües dolces i en les salades i junt amb el fitoplàncton alimenten alguns petits animals aquàtics.

Micro algues

Les microalgues o fitoplàncton són organismes fotosintètics unicel·lulars, que serveixen d’aliment a diferents grups de zooplàncton i petits animals com als crustacis.

Ciliats

Els ciliats són un dels grups més importants, comuns en gairebé tots els llocs on hi ha aigua. Poden ser mòbils gràcies als seus cilis i la majoria s’alimenta d’organismes petits com bacteris, algues o flagel·lats.

Copèpode

Els animals pertanyents al plàncton conformen zooplàncton, en el qual es troben nombrosos grups zoològics. Són organismes heteròtrofs que van des de poques micres fins a més de 10 cm.

meduses

Les meduses són animals invertebrats que es troben a tots els oceans. Sempre hi ha hagut meduses al mar, van aparèixer fa 500 milions d’anys. Tenim la percepció que hi ha més meduses als oceans, però hi ha anys que n’hi ha més, hi ha anys que n’hi ha menys i sembla que això correspon a cicles naturals.

Els protagonistes de SeaDance
Que és la biodiversitat marina?
Que és una mar verda, una mar blava o una descàrrega de nutrients?