Els cims de Mallorca: illes encara inexplorades dins d’una illa

Aquesta és la història de la descoberta de la nova espècie de formiga Lasius balearicus, la primera formiga endèmica de les Illes Balears. Però abans de tot ens preguntem… Què és l’endemisme?

Una espècie endèmica és aquella que és originària d’una àrea geogràfica limitada i que només està present en aquesta àrea. L’endemisme sorgeix com a conseqüència de l’especiació que es provoca davant l’aparició de barreres naturals que impedeixen l’intercanvi genètic.

Per norma general, les illes són les principals reserves d’endemisme. Els seus ecosistemes s’han desenvolupat de manera aïllada, lluny dels continents, i això ha implicat el desenvolupament d’espècies adaptades a les característiques especials del clima i la geografia de les illes.

Lasius balearicus
Lasius balearicus

 

 

 

 

 

 

 

 

Els investigadors responsables de la troballa de Lasius balearicus, recentment publicada a la revista Journal of Biogeography, són experts del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Institut de Biologia Evolutiva.

Lasius balearicus es troba a Mallorca fa aproximadament 1,5 milions d’anys però havia passat desapercebuda per als biòlegs fins ara. No és massa abundant i el seu hàbitat és petit i reduït. El seu aïllament geogràfic, l’efecte del canvi climàtic i la baixa diversitat genètica detectada amb les proves d’ADN fan pensar en el perill que corre la supervivència d’aquesta espècie, fins i tot a curt termini. Per tant podem considerar que es troba en un equilibri fràgil. Qualsevol alteració de l’hàbitat, com podrien ser els incendis que hi va haver a la zona l’any passat, podrien fer reduir encara més la seva població i fins i tot arribar a fer-la desaparèixer.

Les seves principals característiques són una mida petita, alta pilositat i una coloració amb un característic marró groguenc. El seu hàbitat descrit són àrees de cims, amb vegetació arbustiva escassa sobre el substrat calcari.

Vista de la Serra de Tramuntana

Concretament, aquesta formiga es troba aïllada en poblacions petites habitant únicament els cims de les muntanyes de la Serra de Tramuntana, al nord de la illa de Mallorca. La fauna de la Serra de Tramuntana és rica en endemismes. Està determinada per la doble insularitat que suposa la presencia d’aquesta regió muntanyosa –aïllada de la resta del territori- dins d’una illa. El relleu abrupte i les característiques de la vegetació han propiciat l’evolució particular d’algunes espècies.

 

Alyetes muletensis

Un dels endemismes més característics d’aquesta zona, símbol de la fragilitat dels ecosistemes, és el ferreret (Alytes muletensis), un petit gripau que només es troba a les torrenteres de muntanya de la Serra de Tramuntana. Totes les espècies endèmiques són un tresor natural que hem de conservar. Hem de tenir en compte que si el ferreret o la formiga Lasius balearicus per exemple desapareguessin de les Balears, desapareixerien del món!

 

 

El descobriment de noves espècies a Europa és força rellevant en ple segle XXI, i demostra que una part de la biodiversitat encarà està inexplorada. El cas de Lasius balearicus ens recorda que d’altres espècies podrien extingir-se abans que puguin ser descobertes pels científics. Ens fa reflexionar sobre la fragilitat dels ecosistemes i la importància de protegir i conservar els hàbitats naturals, per poc importants i remots que puguin semblar a priori.

 

Redacció: Mari Carmen Cebrián
Edició: Roberto Torres
 

Per saber-ne més:

Referència Article: Talavera, G., Espadaler, X., Vila, R. (2014), Discovered just before extinction? The first endemic ant from the Balearic Islands (Lasius balearicus sp. nov.) is endangered by climate change. Journal of Biogeography. doi: 10.1111/jbi.12438

https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M08092209023624284631&lang=ES&cont=22021

https://www.zoobarcelona.cat/ca/coneix-el-zoo/animals-per-categories/amfibis/detall-fitxa/animal/ferreret/

Related Posts