ELEMENTS MÒBILS

Els elements mòbils són fragments d’ADN que tenen l’habilitat de saltar d’una part a una altra del genoma. Mentre que la majoria de l’ADN sempre està en el mateix lloc, sempre envoltat dels mateixos trossos d’ADN veïns, els elements mòbils es mouen d’un lloc a un altre provocant molts canvis o mutacions. Podríem dir que són com els rebels del genoma.

Alguns d’aquests canvis fan que l’organisme tingui més possibilitats de sobreviure i/o reproduir-se i, per tant, més possibilitats de transmetre aquest canvi a la seva descendència.