ADAPTACIÓ

I què tenen en comú les aletes dels peixos, el color blanc dels óssos polars i la varietat en el color de la pell de la gent?

Totes aquestes característiques són exemples d’adaptació a l’ambient.

Entendre com s’adapten els organismes al seu ambient té moltes implicacions en el nostre dia a dia, no només en el disseny de productes i el desenvolupament de noves tecnologies, sinó també en altres aspectes, com per exemple:

  • En el tractament de malalties: ens permet entendre millor com es produeix la resistència a antibiòtics.
  • En la conservació del medi ambient: ens ajuda a dissenyar millors estratègies per gestionar i preservar els nostres recursos naturals.
  • En l’estudi de la biodiversitat: per poder desxifrar com s’ha generat i mantingut la gran diversitat d’organismes que trobem al nostre planeta.
  • En la resolució de problemàtiques socials: ja que entendre com els organismes s’adapten al seu ambient, ens dona un argument científic contra el racisme.

Tot i que entendre com s’adapten els organismes al seu ambient té moltes implicacions pràctiques, hi ha encara molts aspectes de l’adaptació que no entenem. És per això que un grup d’investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, en col·laboració amb un grup d’investigadors de la Universitat de Stanford a Califòrnia, fem recerca per entendre com s’adapten els organismes al seu ambient.

  I com ho fem? Doncs…, aplicant el mètode científic:

CONTINUAR