Edgar Sans

13 VOTATVOTAR

Curs: 4rt ESO
Poble o ciutat: Barcelona
Explicació:
El rebreather fou dissenyat per científics de la NASA és aprofitat pels bussejadors, amb la finalitat d’estar el màxim de temps respirant d’un equip Autònom i l’exposició al  gas inert  acumulat al cos.
L’aire que respirem te un  21 % d’oxigen i un 79 % de  Nitrogen,  aquest aparell re-recicle l’oxigen que exhalem . L’ésser humà d’aquest 21 % d’Oxigen només utilitza un  5 %, el que fa el rebreather és aprofitar aquest 16 % d’Oxigen sobrant.
El cos  fa un intercanvi químic de nitrogen a Diòxid de carbó,  aquest es emmagatzemat per en un acumulador compost per a calço-dada.

Related Posts