Citizen Fly Lab de MelanogasterCTF – Programa pilot de ciència ciutadana al laboratori de biologia molecular

Citizen Fly Lab de MelanogasterCTF – Programa pilot de ciència ciutadana al laboratori de biologia molecular

Proposta de treballs de recerca sobre genòmica de l’adaptació 

El Laboratori de Genòmica Evolutiva i Funcional de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) i el Departament de Genètica i Microbiologia de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) engeguen mitjançant la plataforma de divulgació La Ciència Al Teu Món un programa pilot d’activitats de ciència ciutadana mitjançant la proposta de pràctiques de biologia molecular com a recurs per a la realització de treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. Aquest programa compta amb el finançament públic de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i La Fundación General CSIC.

El programa s’emmarca dins el projecte de ciència ciutadana Melanogaster Catch The Fly (MCTF) per tal d’apropar a la ciutadania el treball experimental que es fa a un laboratori de biologia molecular. El laboratori mòbil Citizen Fly Lab està equipat amb tot el necessari per dur a terme extraccions i amplificació d’ADN, com ara PCRs, i que permeten validar els resultats bioinformàtics obtinguts pels científics de la xarxa europea d’investigació en Genòmica de l’Adaptació (DrosEU). 

Aquest serà un programa pilot per mostrar als estudiants el treball què es fa a un laboratori de biologia molecular i també per tenir un primer contacte amb el professorat que pugui estar interessat en instal·lar el laboratori mòbil Citizen Fly Lab als centres educatius participants al projecte de ciència ciutadana MCTF de manera temporal.

Proposta de recerca

La recerca a portar a terme s’engloba dins el projecte de ciència ciutadana MelanogasterCTF i la seva contribució als objectius científic del Consorci Europeu de Genòmica de Poblacions amb Drosophila (DrosEU), el qual cerca entendre la base genètica del procés d’adaptació biològic mitjançant la seqüenciació del genoma i la identificació dels canvis o mutacions que pateixen els organismes en diferents condicions ambientals. Aquests estudis genètics es duen a terme en l’organisme model Drosophila melanogaster, més coneguda com la mosca de la fruita. 

Concretament, en aquest programa, els estudiants podran col·laborar en la validació experimental de noves variants genètiques identificades pels científics mitjançant processos bioinformàtics. El laboratori mòbil Citizen Fly Lab consta d’una màquina d’amplificació d’ADN (mini-PCR), un equip d’electroforesi per a la visualització dels resultats, pipetes i reactius per a l’extracció i amplificació d’ADN. El procés de validació de dades és cabdal en la investigació científica i permetrà als estudiants familiaritzar-se amb aquest aspecte de la investigació alhora que generen dades útils per als científics.

Objectius de la recerca

 • Iniciació teòrica i pràctica a la metodologia bàsica de treball en un laboratori de Biologia Molecular.
 • Familiarització de l’estudiant amb conceptes teòrics i experimentals bàsics sobre genètica de poblacions, polimorfismes i elements mòbils. 
 • Realització de treballs pràctics al laboratori que permetin un contacte directe amb l’experimentació i metodologia explicada.
 • Apropar la figura del científic o científica a la ciutadania.
 • Contribuir directament als objectius científics del Laboratori de Genòmica Evolutiva i Funcional (IBE, CSIC-UPF) i del Consorci Europeu de Genòmica de Poblacions amb Drosophila, i per tant al desenvolupament de la ciència d’avantguarda. 

Programa

Es realitzaran les següents trobades entre l’alumnat, les persones tutores i els investigadors/es:

 1. Presentació de la proposta

Sessió telemàtica on es donarà a conèixer la recerca que es duu a terme al Laboratori de Genòmica Evolutiva i Funcional, es facilitaran els materials i recursos necessaris per a la recerca i es començarà a treballar l’enfocament del treball de recerca.

 1. Recerca al laboratori

Es faran 2 sessions presencials d’un màxim de 3 hores de durada al laboratori mòbil Citizen Fly Lab

Degut a la situació sanitària actual, estem treballant per oferir una localització òptima del laboratori mòbil, que serà dins l’àrea metropolitana de Barcelona.

Es faran grups de màxim 3 alumnes i pertanyents al mateix “grup bombolla” escolar (per exemple, 3 alumnes d’una mateixa classe).

Les dates concretes s’acordaran personalment amb cada grup.

 1. Assessorament sobre el treball de recerca 

L’alumnat i les persones tutores tindran contacte directe amb les persones investigadores per a consultes puntuals via correu electrònic o videoconferència.

Requisits

 • Han de ser alumnes de 1r de batxillerat que tinguin un interès especial per la Biologia Molecular, motivació per la recerca i curiositat pel treball que es fa en un laboratori.
 • Els tutors o tutores han de tenir disponibilitat horària a la tarda per a les sessions presencials al laboratori.
 • Per qüestions de seguretat sanitària es prioritzaran grups d’alumnes que provinguin del mateix “grup bombolla” escolar i de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Inscripcions

Per a les inscripcions caldrà:

 • un escrit per part del tutor/a avalant l’alumne/a
 • un escrit redactat per l’alumne/a tot indicant els seus interessos i motivacions pel tema de la recerca

Formulari d’inscripció 

Calendari

Dates Accions i activitats
25 febrer Data límit d’inscripció
4 març Publicació de la llista d’admesos/es
Mitjans març Primera sessió conjunta (telemàtica) de presentació de la proposta
abril – maig Recerca al laboratori Citizen Fly Lab (dates a concertar individualment)
maig – juny Sessions telemàtiques d’assessorament dels TdRs (dates a concertar individualment)

Informació important

 • Els investigadors i investigadores del Laboratori de Genòmica Evolutiva i Funcional (IBE) formaran l’alumnat en les tècniques a fer servir i oferiran una orientació científica en el treball de recerca. Tanmateix, el seguiment i la revisió del treball de recerca és responsabilitat del tutor o tutora del centre educatiu.
 • L’adjudicació de les places disponibles es farà en base a la informació i motivació aportada, i en cas de dubte, per ordre d’inscripció. Hi haurà un percentatge de places preferèncials pels instituts que ja participen en les activitats organitzades per La Ciència Al Teu Món. 

Related Posts