AMps SOS Posidonia Menorca

Segueix l’esdeveniment i les novetats / Sigue el evento y las novedades / Follow the event and updates

Programa de actividades:

Xerrades amb científics i entitats implicades en la conservació de la mar / Charlas con científicos y entidades implicadas en la conservación del mar / Talks lead by scientifics and organizations involved in the preservation of the Sea.

Plaça dels Pins (Ciutadella de Menorca) 20:30 h

Dilluns/Lunes /Monday 22/07 – AMPs/MPAs

  • Natalia Barrientos (Marilles Foundation). Importància de les AMPs de les Balears/ Importancia de las AMPs de Baleares / Importance of the MPAs of the Balearic Islands.
  • Rebecca Morris (Menorca Preservation Fund). Com podem ajudar a la bona gestió de les AMPs /Cómo podemos ayudar a la buena gestión de las AMPs/ How can we help the good management of MPAs?

Dimecres/Miércoles/Wednesday 24/07-Biodiversitat Marina/Biodiversidad Marina/Marine Biodiversity

  • María Elena Cefalí (Estación de Investigación Jaume Ferrer). Biodiversitat de la mar Balear/Biodiversidad del mar Balear/Biodiversity of the Balearic Sea.
  • Natalia Petit (Global Change Group IMEDEA). Que li va passar a la nacra?/¿Qué le pasó a la nacra?/What did happen to the pen shell?

Divendres/Viernes/Friday 26/07-Posidonia

  • Eva Marsinyach (OBSAM-IME). Cartografia i monitoratge de les praderías marines/Cartografía y monitoreo de las praderas marinas/Cartography and monitoring of the seagrass meadows.
  • Inés Castejón (IMEDEA): La restauració de les praderías de Posidònia a Mallorca /La restauración de las praderas de Posidonia en Mallorca/The restoration of the Posidonia meadows in Mallorca.

Dimarts/Martes/Tuesday 30/07- Accions per a la conservació de la mar/Acciones para la conservación del mar/Actions for the sea preservation.

  • Carlos Salord (Per la Mar VIVA). El problema dels plàstics al mar /El problema de los plásticos en el mar/The problem of plastics in the Sea.
  • Guillem Mercadal (SOS Posidonia Menorca). Pressió nàutica sobre les praderies de Posidònia a Menorca /Presión nàutica sobre las praderas de Posidonia en Menorca / Nautical pressure on the Posidonia meadows in Menorca
  • Tallers/Talleres/Workshops Plaça dels Pins (Ciutadella de Menorca) 19:00 h ● La bellesa de la mar Balear com a inspiració de l’art/La belleza del mar Balear como inspiración al arte /The beauty of the Balearic Sea as an inspiration to art. Inscripció/Inscripción/Booking: sosposidoniamenorca@gmail.com

Dijous/Jueves/Thurday 25/07 – Angels Verdaguer Martí (Rovellart).Testos de materials reciclats decorats amb motius marins/Macetas de materiales reciclados decoradas con motivos marinos/Decorative plant pots made of recycled materials with marine themes

Dissabte/Sábado/Saturday 27/07 – Josep Moncada (Atelier Josep Moncada). Pintant el fons de la mar/Pintando el fondo del mar/ mar/Painting the bottom of the Sea

La química de la mar/La química del mar/The chemistry of the Sea.

Dilluns/Lunes/Monday 29/07Col·lectiu No Toxic Menorca. Que passa quan el CO2 es dissol al mar/¿Qué pasa cuando el CO2 se disuelve en el mar?/What happens when CO2 is diluted in the Sea?

Exposició fotogràfica digital / Exposición fotográfica digital/ Digital photographic exhibitionLa bellesa de la mar Balear/ La Belleza del mar balear/The beauty of the Balearic SeaPlaça dels Pins, 21 al 30 de juliol (Ciutadella de Menorca) 22:00 hCol·laboren/Colaboran/Collaborate: Guillem Mercadal (Mare nostrum, Blau i verds, Altines, La nacra), Luis Ameller (Opistobranquis Menorca, Jardins de gorgònies), Eva Marsinyach; Óscar Garcia Febrero; Begoña Oquiñena; David Carreras; David Diaz; Toni Juan; Jaime Serra; Juan Luis Gaucher (Biodiversitat marina).

Segueix l’esdeveniment i les novetats / Sigue el evento y las novedades / Follow the event and updates