SELECCIÓ NATURAL – ADAPTACIÓ

L’evolució són els canvis que es produeixen en les poblacions d’organismes al llarg de les generacions. Però, com es produeixen aquests canvis? Un dels mecanismes és la selecció natural.

Per exemple: l’evolució per selecció natural d’una població de mosques de la fruita.

Quan es donen aquestes tres condicions:

pot actuar la selecció natural que permet als organismes adaptar-se a nous ambients.

Vos saber més sobre “Adaptació per selecció natural”?

Guia didàctica