ADN

ADN: el codi

Alguna vegada has sentit l’expressió “ho porta al seu ADN”? L’ADN és a tot arreu,  al cine, a la tele, als periòdics…; però, què és l’ADN?

L’ADN (àcid desoxiribonucleic) és el codi que conté la informació necessària per a la construcció i el funcionament d’un organisme. Podríem dir que és el manual d’instruccions dels éssers vius.

ADN: el llegat

L’ADN és el material que es transmet d’una generació a la següent, és a dir, s’hereta de pares a fills. Quan diem que un caràcter és hereditari, com per exemple el color dels ulls, el que estem dient és que la informació que determina el color dels ulls està codificada a l’ADN i que, per tant, es transmet d’una generació a la següent.

Sabies que els científics van descobrir que l’ADN és el material hereditari fent experiments amb bacteris?

En efecte, els bacteris van permetre als científics descobrir que el material que es transmet d’una generació a la següent és l’ADN.

A més de bacteris, els científics utilitzen altres organismes com ara la mosca de la fruita o el peix zebra per fer experiments. Aquests organismes són els anomenats organismes model.

ADN is in the house

Descobreix a ritme de rap que estem fets d’ADN

A Youtube, clica en aquest símbol i tria els subtítols en català: